Az 1931. július 18-ára összehívott országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1935. február, II. ülésszak)

1 AZ 1931. ÉVI JÚLIUS HÓ 18-ÁRA ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGyOLÉS FELSŐHÁZA TAGJAINAK NÉV­ÉS LAKJEGYZÉKE, VALAMINT A FELSŐHÁZ VÁLASZTOTT TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAINAK JEGYZÉKE. összeállította a felsőház háznagyi hivatala /935 február havában. II. ÜLÉSSZAK. ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents