Az 1931–1936-iki országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1933. február, II. ülésszak)

FELSŐHÁZA TAGJAINAK NEV­ES LAKJEGYZÉKE, VALAMINT A FELSŐHÁZ VÁLASZTOTT TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAINAK AZ 1931—1936-IKI ORSZÁGGYŰLÉS JEGYZEKE. összeállította a felsőhAz háznagy hivatala 1933 február havában. II. ÜLÉSSZAK. ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents