Az 1931–1936-iki országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1931. október, I. ülésszak)

1931. okt. I. ülэ s s sak Felsőhöz nóv- és lakjegyzéke, bizottságok jegyzéke. 1931-1936. évi országgyűl© s

Next

/
Thumbnails
Contents