1944–1945. évi Ideiglenes Nemzetgyűlés Az Ideiglenes Nemzetgyűlés ügyrendje (gépirat)

ELSŐ RÉSZ. A NEMZETGYŰLÉS SZERVEZETE. - Első cím. A NEMZETGYŰLÉS TISZTVISELŐI.

^^n^-OMX: &*\ %6Gh Ú foo.K>l: l^HHlki Az Ideiglenes Nemzetgyűlés ügyrendje. ELSŐ RÉSZ. A NEMZETGYŰLÉS SZERVEZETE. Első cím. A NEMZETGYŰLÉS TISZTVISELŐI. I. Fej ez e t. Az elnök és alelnökök. 1. §• Az elnök őrködik a tanácskozás méltósága és rendje felett, gondosko­dik a tanácskozási rend és csend, vala­mint a közbiztonság fenntartásáról ügyrend szigorú végrehajtásáról, meg­i a Nemzetgyűlés és a bizottságok tanácskozásainak biztosítására szük­séges intézkedéseket. s. 2. §• Ha az elnök megítélése szerint az ügyrend valamely előre nem látott esetre nem tartalmaz k( ren­delkezést és azonnali intézi zük­séges, javaslatot tehet, hogy a felme­rült esetben a Nemzet; milyen eljárást kövessen. A Nemzetgyűlés a javaslatról legfeljebb négy képvr felszólalása után dönt s ez a döntés többé vita és felszólalás tárgya ; lehet. A vonatkozó felszólalások 10 percig tarthatnak. 3. I Az elnök a tanácskozási rend érde­kében mindig sz< ha a i viselők attól eltérnek, köteles a Ebben őt gátolni nem szabad. 4- §• (i) Ha valamelyik képviselő felszó­lalása sor, rdekeit, a Nemzetgyűlés mólt óságát, a közerfcöl­csis' teözi illen i nemzeti y vállá kifej e­Nemzel mélyek, nemzetiségek, hitfele] ellen tártain ellen gyűlöletre izgató nyi fel­szólaló ismí nők újból rendreutasít i harmadszori rendreutasítás után | a szót vonja s a mentelmi bizottsághoz tja. Durva s» Hök a szót már az első rendi«

Next

/
Thumbnails
Contents