1869–1872. évi országgyűlés A felsőház ideiglenes rendszabályai Pest, 1869.

I. Szakasz. A megnyitásról. - II. Szakasz.

A FELSŐHÁZ RENDSZABÁLYAI. 1. Szakasz. A megnyitásról. 1. §• Az országgyűlés megnyitásának módját kü­lön rendelet határozza meg. II. Szakasz. 2. §. Az ünnepélyes megnyitás előtti napon a fel­sőház a legkorosabb tag elnöksége, s a legfiata­labb négy tag jegyzősége mellett összeülvén, elő­terjeszti az elnök a meghívottak neveit kimutató

Next

/
Thumbnails
Contents