1931-1935. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési Almanach 1931–36. (Sturm–féle országgyűlési almanach) Bp. 1931.

Előszó Az Országgyűlési Almanach, amelyet Sturm Albert 1887­ben alapított, Magyarország új történelmi korszakában most jelenik meg harmadszor az olvasó előtt. Külső formájában eltér elődeitől, tartalmában azonban változatlanul Sturm Albert szel­leme, tárgyilagossága érvényesül. Erre törekedtem elsősorban, emellett igyekeztem az anya­got úgy összeállítani, hogy az Almanach olvasónak és szak­embernek egyaránt hasznos kézikönyv legyen. Ezt a célt tartva szem lelőtt, úgy érzem, a leggazdaságosabban használtam fel a rendelkezésemre álló terjedelmet akkor, amikor a fősúlyt a kimerítő életrajzi adatokra fektettem s a lehetőség szerint, részletesen ismertettem az országgyűlésen képviselt pártok programját is. A választójogi törvény ismertetését mellőztem, mert ennek a törvénynek kivonatos ismertetése, bármilyen gonddal készüljön is, meggyőződésem szerint nem nyújt tökéletes tájékoztatást, a törvény teljes szövegének közlése pedig nem lehet az Almanach feladata. A választókerületek felsorolásánál viszont nem elégedtem meg az eddigi adatok­kal, hanem a választók számának községenként való ismerte­tésével a teljes részletesség álláspontjára helyezkedtem, abban a meggyőződésben, hogy ezzel a törvényhozóknak s la leendő képviselőknek hasznos szolgálatot teszek, az olvasónak pedig érdekes összeállítást nyújtok. Mindent egybevéve igyekeztem jót és hasznosat nyújtani. Ha ez sikerült, úgy ebben részük van kollégáimnak, elsősorban Bosin Endrének, nemkülönben Meskó Tibor dr-nak és Rozgonyi Mihálynak, akik munkámban támogattak s akiknek ezért itt is hálás köszönetet mondok. 1931 november hó. HAEFFLER ISTVÁN r

Next

/
Thumbnails
Contents