1927–1931. évi országgyűlés Freissberger Gyula, szerk.: Országgyűlési Almanach 1927–1931. (Sturm–féle országgyűlési almanach) 1. kötet Képviselőház, Bp. 1927.

'* ÉJ*. i*S Mi. ffltiWíASft •;, .*»« .^S&l L«V 19* Nyomatott a Magyar Távirati Iroda nyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents