1922–1926. évi nemzetgyűlés Lengyel László, Vidor Gyula, szerk.: Nemzetgyűlési Almanach 1922–1927. Budapest, 1922.

ELŐSZÓ. Mikor a Nemzetgyűlési Almanach első kötetét a múlt esztendő júniusában nyilvánosságra bocsátottuk, a nemzetgyűlés már tul volt élőiének nagyobb felén. Sok akadály játszott közre abban, hogy szokatlanul későn, úgyszólván félévvel a. nemzetgyűlés feloszlatása előtt jelent meg könyvünk, de a tnlajdonképeni indoka egyéb volt. Az, hogy hosszú ideig a Nemzetgyűlési Almanach közreadására nem gondoltunk s csak mikor arról szereztünk hiztos tudomást, hogy a boldog emlékű Sturm Albert nevét viselő Almanachot nélkülözni fog­juk, elhatároztuk, hogy — ha küzdve is az akadályok­kal, de — a nemes tradictiót ápolni fogjuk. Második kötetét bocsátjuk most közre a Nemzet­gyűlési Almanachnak. Emberileg lehető gyorsaság­gal, a technikai lehetőségek kihasználásával igyekez­tünk ezt megtenni. Sok, a politikában ismeretlen egyént hoztak a választások felszínre; ez serkentőleg hatott ránk abban az irányban, hogy könyvünk olyan időben kerüljön nyilvánosságra, amikor az érdeklődők és poli­tikával hivatásszerűen foglalkozók kellő időben ismerik meg azok életpályáját, akik a politikai életbe most kerültek bele. Minden oldalról beszerzett adatok alapján állítot­tuk össze munkánk anyagát. Nem elégedtünk meg azon­ban az adatok száraz egymás mellé helyezésével, hanem arra törekedtünk — s itt elsősorban azokról van szó, akik akár a legközelebbi múlt politikai eseményeinek is 1*

Next

/
Thumbnails
Contents