1906–1910. évi országgyűlés A magyar országgyülés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest, 1906.

„A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS" kiadóhivatala: „Jókai"-nyomda, Budapest, VII., Csömöri-ut 28.

Next

/
Thumbnails
Contents