1905-1906. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1905–1910. Budapest, 1905.

ORSZÁGGYŰLÉSI ALMANACH 1905-1910. RÖVID ÉLETRAJZI ADATOK AZ ORSZÁGGYŰLÉS TAGJAIRÓL. SZERKESZTETTÉK: Dr. FABRO HENRIK ÉS Dr. ÚJLAKI JÓZSEF. STA: KÖNYVTÁRA. 1 BUDAPEST ' rT^/'f~ A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA . 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents