Nógrád Megyei Hírlap, 2014. szeptember (25. évfolyam, 202-227. szám)

2014-09-01 / 202. szám

^ , i . C MEGÚJULT A KATOUKUS ÓVODA 2. OLDAL DERápEtftJSZEDEZETr EURÓPAI KÁVALKAD TOVÁBB NEPSZERUSI] 2. oldal A SPORTÁGAT ). OLDAL I Médiapartnerünk a .. FM radio 100.-4 SALGÓTARJÁN RÁKÓCZI S^E RIKISETOSIG’U N sw, Müll 3 YEL ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: SZIGETI ANDRÁS (70/398-8296) HIRDETÉS, TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 köpönyeg x ».hu Az iskolakezdés napját kettősség jellemez­heti: a Dunántúlon borongós, hűvös, szeles, igazi őszi idő várható: többfelé esővel, zá­porral. Az északnyugati szél sokfelé meg­erősödik, néhol viharossá fokozódik. A hő­mérséklet csúcsértéke 14 és 20 fok között alakul mindössze. A keleti tájakon változó­an felhős lesz az ég, és csak elszórt zápor, zivatar valószínű, itt még kitart a nyár. NO KOMMENT.. A napokban arról panaszkodott egy kedves olvasónk, hogy mostanában több­ször is előfordult, hogy nem találtuk el pontosan az időjárást. Próbáltam védeni a mundér becsületét amellett, hogy elis­mertem az igazát, de azért arra felhívtam a figyelmét, hogy az időjárást nem mi ta­láljuk ki. No meg arra, hogy az idei nyár - ha volt egyáltalán - sok mindenkit meg­tréfált, de főleg a vízparton üdülőket. A legfrissebb példát is elmondtam neki: a ke­reskedelmi tévék sztár időjósai egész hét­végén arról beszéltek, hog}! hétfőn szép időnk lesz (ez bejött) és hogy kedden egy kicsit még tovább melegszik az idő. Nos el­nézve az eget, ez nem jött be. A mai hideg­frontot azért megelőlegezem... 14202 771215 901000 Elet a szilva körül „Ha kedd, akkor Belgium” - tartja az ismert mondás, de a mi kies nyugat-nógrádi közegünkben ez a mondat bátran átírható, valahogy így: ha augusztus utolsó hét végéje, akkor Szilvaszombat Kétbodonyban. (Folytatás a 3. oldalon.) Faluünnep, bányásznap és rock találkozó Ismét több ezren látogatták meg az elmúlt hétvégén Vizslás települését, ahol hármas ünnepen vehet­tek részt az érdeklődők, ugyanis szombaton rendezték meg a községben a 18. falunapot, amit bá­nyásznappal és rock találkozóval is egybekötöttek. Folytatás a 3. oldalon.) »l%rádÍHírlap“|J SZEPTEMBER 1-TQL SZEPTEMBER 30-IG BRUTTÓ MINDEN APRÓHIRDETÉS* ÓÉ HIRDETESEKÍESETÉBEH Vadászokra emlékeznek ; A megyei vadászka­mara szervezésében szep­tember 1-jén (azaz ma) 17 órakor a Bárna-Vad KFT va­daskertjében felállított kop­jafánál megemlékezést tarta­nak az elhunyt vadászok em­lékére, amely során vadász­társak, hozzátartozók is el­helyezhetik virágaikat az ünnepség keretében. A ren­dezvény végén hivatalosan is megnyitják az őszi-téli va­dászati szezont. Múzsa: közel a lapujtoi elodonto NMH-informáciÓ. Négy mű­vészeti ágban - énekelt és hangszerelt zene, irodalom, képzőművészet és tánc ka­tegóriában a Nemzeti Műve­lődési Intézet Nógrád Me­gyei Irodája idén is megren­dezi a tehetségkutató, a te­hetségek bemutatkozásá­nak teret adó Múzsa Fesztivált. Sőt, a lehetőséget most először, a salgótarjáni járásban is meghirdették, így a szervezők sorába lé­pett az Etesi Közösségi Ház és a Karancs Kincse Köz­hasznú Egyesület. A kategó­riák legjobbjai részt vesz­nek a salgótarjáni lózsef At­tila Művelődési központban megrendezendő megyei gá­lán, ahol a pásztói és a szécsényi járás legjobbjai­val találkozhatnak majd. A nyáron Ságújfaluban már megtartották a képzőművé­szeti válogatót, s már küszö­bön van a következő, amely az énekes és zenei produk­ciók előadására nyújt szín­teret szeptember ó-án szom­baton Karancslapujtőn, a Park Művelődési Házban. Jelentkezni még lehet a helyszínen vagy az etesi művelődési intézményben Kémeri Juditnál. Etesen lesz a folytatás is szeptember 20-án az iroda­lom kategóriában, Mihály- gergén pedig a tánc elődön­tőbe jelentkezők lépnek színpadra október 11-én. HIRDETÉS Hírek ezerrel! NPORT.hu NÓGRÁD MEGYEI INFOPOBTAL 9

Next

/
Thumbnails
Contents