Nógrád Megyei Hírlap, 2014. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

2014-04-01 / 76. szám

r r EVET ERTEKELT A PALÓC ISMÉT ORSZÁGI MENTŐCSOPORT 2. oldal VERSENYT NYERI XXV. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM 2014. ÁPRILISI., KEDD | Médiapartnerünk a FM radio 100.4 SiZERKIES2XOTSEGIUNKÍEJ, L»EHÖj&Z'KsT ffßäW« MED1! iTKiH Bffll) ilO AJANLO Jobbágyi legyőzte az éllovast 10. OLDAL UGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: SZIGETI ANDRÁS (20/246-4828) HIRDETÉS. TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 IDŐJÁRÁS köpönyeghu Kedden a hétfőihez egészen hasonló időjárásra számíthatunk: ragyogó nap­sütés, esetleg ÉK-en egy-egy zápor le­het 20 fok körüli tavaszi meleg lesz. NO KOMMENT. A gyermeki fantázia csodákra képes, olyan dolgokat találnak ki az aprósá­gok, amelyek a felnőtteknek eszükbe sem jutnak, illetve szinte elképzelni sem tudnak. Egyik barátom unokája nem­rég például a bárányfelhők csodálatos világáról mesélt. - Tudod, hányféle fel­hő van? - kérdezte teljes komolysággal a hangjában. - Vannak bárány alakú felhők, van olyan, ami a nyuszihoz ha­sonlít, vag\'vattacukorhoz, vág}’egy ha­talmas léggömbhöz. Amikor sok kis bá­rányos felhő összetalálkozik, abból lesz a nagy felhő, és abból esik az eső. És van az a nagy ház, aminek kéménye is van, abból jönnek elő a szép, fehér pama­csok egymás után. Az egy nagyon fontos hely: az a bárányfelhőgyár... 14076 9 *771215 901000 a I» fir* s Megyei KÖZÉLETI NAPILAP 3' - V *. ffíij VITÁK ÁRADATÁBAN -**•» *. oldal AZ ÖZÖNVÍZTÖRTÉNET Hírlap 8. OLDAL ÁRA: 135 Ft ELŐFIZETVE: 92 Ft Vetettek, kapáltak, fiasításra várnak... A télinek mondott, de inkább tavaszias előző hónapok korán ébresztették a természetet, amely lehet, nem is aludt mélyen, inkább csak szendergett, pihengetett. Mostanra viszont már levelesedik az er­dő, virágoznak egyes gyümölcsfajták, indul az akác. A gazdák pedig már hetekkel ezelőtt elindultak a földekre, mert engedte az időjárás, mert ahogy a régiek mondták: jobb elvetni a tennivalók gondját, az a biztos, ha már a földben vannak a gabonamagvak. Nagyjából egy hónappal tartanak előbbre a ta­vaszi mezőgazdasági munkálatok. (Folytatás a 3. oldalon.) Új programsorozat indult Nagy érdeklődéssel várják a diákok az alig egy hónappal ezelőtt elindult „Hazai testvériskolai kap­csolatok kialakítása” elnevezésű pályázat minden egyes eseményét. A délutánokat újabb és újabb el­foglaltságok színesítik, amelyek elősegítik a tanulóknak, hogy megismerjék szűkebb hazájuk termé­szeti, történelmi és kulturális értékeit, valamint palóc hagyományait. (Folytatás a 2. oldalon.) »Nógrád4HírIapi|j ÁPRILIS 1-TÖL * ÁPRILIS 30-IG BRUTTÓ MINDEN APRÓHIRDETÉS* HIROETESEK'ESETEBEN “IU ÉN HÍISVÉTOM” mm A Nógrád Megyei Hírlap „ Az én húsvétom” címmel gyermekrajz-pályázatot hirdcL * 1 ' -őTl j A raf//)Wt 2014. április 10-tg L lehel beküldeni a srcrtícsTtóségönkbc I ( > * ' (3100 Salgótarján, Mártírok ót!.). „Hibó hét” Salgótarján. A tehetséggon­dozás jegyében telik ez a hét a Cogito Általános Művelő­dési Központ Hibó Tamás grafikusművészről elneve­zett alapfokú művészeti isko­lában. A rendezvénysorozat tegnap a képzőművészettel ismerkedő tanulók versenyé­vel kezdődött. Ma a drámajá­tékos csoportok, szerdán a bábjátékosok mérik összea­dásukat, csütörtökön zenei (szintetizátor-keyboard), a zárónapon, pénteken pedig a versmondók versenyére kerül sor az iskola Úttörők útja 6. sz. alatti épületében. A hét során mintegy 180- 200, zömében általános isko­lás fiatal mutatja be egy-egy művészeti ágban a tehetsé­gét. Az intézmény tanulóin kívül más iskolákból is ér­keznek vendéggyerekek, él­vezve a vetélkedés, a találko­zás, a közös játék örömét. Különleges nyitva tartás Rétság. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Já­rási Hivatalának Okmány­irodái Osztálya a szokásos ügyfélfogadási időn túl ápri­lis elsején, kedden 8-17 órá­ig, április 2-án, szerdán 15-18 óráig, április 3-án, csütörtökön 15-18 óráig és április 4-én, pénteken 12-18 óráig tart nyitva. Az országgyűlési választá­sokon való részvétel lehető­ségének biztosítása érdeké­ben személyazonosító igazol­vány (kizárólag abban az esetben, ha ideiglenes sze­mélyazonosító igazolvány kerül kiadásra) és lakcímiga­zolvány pótlása, valamint a már elkészült állandó és ide­iglenes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy ve­zetői engedély kiadása ügyekben van lehetőség ügy­intézésre. I I « 4 I

Next

/
Thumbnails
Contents