Nógrád Megyei Hírlap, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-01 / 27. szám

uaqjajzn zc: ^aiöjzsay EN ERGETIKAI EGYEZTETÉS MEGYEI RÉSZTVEVŐVEL A KERET ES A CÉLOK SEM VÁLTOZTAK 3. OLDAL Médiapart nerünlca FM radio 100.4 3100 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI UT 26. TELEFON: + 36-20/209 42-21 + 36-30/448-13-42 E-MAIL: ehoczkiíaJgergi ha lo.hu ÍSZE^KE'S^JpWGUN^EJi lohoczkivag’ ÜGYELETÉI ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: TARNOCZI LÁSZLÓ (20/246-4828) HIRDETÉS, TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 IDŐJÁRÁS köpönyegJiu 15 napos időjárás-előrejelzés Szombaton egészen hasonló időjárás vár­ható, mint pénteken. Annyi különbséggel, hogy a Dunántúlon kevesebb helyen alakul ki vegyes halmazállapotú csapadék. +1 fok körüli értékeket mérhetünk délután. Erős marad a szél. NO KOMMENT... Sosem voltam kirívóan rossz matek­ból, de tény, ami tény: érettségi óta nagyjából mindent elfelejtettem, amit addig megtanultam. Már annak is örü­lök, hogy az összeadás és a kivonás elég jól megy, a szorzótáblát pedig még mindig viszonylagos biztonsággal ké­pes vagyok felidézni. Rémálmom volt tegnap. Újra az iskolapadban ültem, és az istennek se jutott eszembe a másod­fokú egyenlet megoldóképlete. Minden erőmet beleadtam, forgolódtam, leiz­zadtam, végül felriadtam álmomból, és a csatakos ágynemű alól mormogtam a sötétbe: m ín uszbé-pluszmín uszgyök- alatt-bénégyzet-mínusznégyácé-perkétá. Valami azért mégiscsak megmaradt... Az Attraction a kínaiak szívébe is belonta magát Szűcs Zoltán, az Attraction látványszínház alapítója, kreatívigazgatója és táncos társulata a pekingi Media Hotelben- A kínai központi televízió (CCTV) milliárdos nézettségű holdújévi gálaműsorának közönség előtti próbái már előre vetítették, hogy az Attraction sikere fergeteges lesz, a magyar táncosok belopják magukat a kínaiak szívé­be is - erről Szűcs Zoltán, a társulat salgótarjáni származású kreatív igazgatója beszélt (Folytatás a 2. oldalon) A havazás és a hideg kicsit nehezítette a tűzifaosztást, de mivel a tűzifát a lakosok hálával fogadták, ennek a munkának mindenki örült Endrefalva önkormányzatának képviselő testülete a tavalyi évben sikerrel pályázott a belügymi­niszter helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásá­ról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján tűzifa igénylésére, amelyen 3.835.273 forintot nyert tűzifa vásárlásra. (Folytatás a 2. oldalon.) HIRDETÉS boríték céges- és egyedi borítékok 06 70 930 6707 www.boritekonline.hu HIRDETÉS BRl no APRÓHIRDETÉS 0 INograd Hírlap Nemi • 'LrAKOSSAGl HIRDETÉSEK- VALAMINM-OB RIEG JELENES a vaMsünk^kepes Népszavazást tartanak az utcanevekről Népszavazást tartanak a községben vasárnap, mert a lakosság egy ré­sze nem fogadja el az új közterületi elnevezé­seket. Tolmács. Torma Andrea jegyző az MTI-nek pénteken elmondta: a 632 választásra jogosult lakos reggel hattól este hét óráig adhatja le sza­vazatát a faluházban. Az ön- kormányzat tavaly áprilisban változtatta meg a közterüle­tek elnevezését a falu törté­nelmét és hagyományait ala­pul véve. Az Alkotmány utca nevét Sziluska utcára, a Csokonai utcáét Zarándokra, a Szépvöl­gyi utcáét Füvellő utcára vál­toztatták, a Tolmácsi út új ne­ve Szent Lőrinc út, a Béke té­ré pedig Kovács Géza tér lett. A lakosok egy része ezután aláírásgyűjtésbe kezdett a ré­gi elnevezések visszaállításá­ért, és törvényességi felügye­leti vizsgálatot is kezdemé­nyezett. A Nógrád Megyei Kor­mányhivatal jogszerűnek és törvényesnek ítélte a képvise­lő-testület határozatát, de ja­vaslatára júniusban közmeg­hallgatást tartott az önkor­mányzat és a kérdést további társadalmi egyeztetésre bo­csátották a falu vezetői. A következő képviselő-testü­leti ülésen újratárgyalták az ut­canév-változásokat és helyben­hagyták korábbi határozatu­kat Az időközben összegyűj­tött íveket 127 érvényes aláírás­sal adták le, és mivel 120 elég lett volna, az önkormányzat ki­tűzte a népszavazást A vasár­napi népszavazás kötelező ér­vényű a képviselő-testületre, ha érvényes és eredményes lesz, vagyis ha megjelenik raj­ta a választásra jogosultak több mint ötven százaléka, és a sza­vazók több mint fele azonos vá­laszt ad a kérdésre. AUTOUVEG MINDEN TÍPUSRA (személygépkocsi, kamion, busz). ■ CASCO*s üvegkárrendezés, csere akár önrész nélkül. iái felületkezelések, szélvédő üvegen.- Mester Szerviz- Márkafüggetlen autójavítás- Best-Glass partner Északker Autó Kft. Salgótarján, Rákóczi u. 131. T.: 32/512-000, 06-20/943-9864. Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 6. T,: 32/420-709. i * * V V 4 é 1 Befejeződött a tűzifaosztás

Next

/
Thumbnails
Contents