Nógrád Megyei Hírlap, 2006. március (17. évfolyam, 51-76. szám)

2006-03-22 / 68. szám

2006. MÁRCIUS 22., SZERDA __________ AUT Ó&MO Uj köntösbe bújt a jó öreg MZ leszármazott Bemutatkozott a közönségnek az egyedi stílusú SFx tanulmánygép Élet & Stílus rovatunk heti oldalainak témái HÉTFŐ SZÉPSÉG & DIVAT KEDD EGÉSZSÉG ► SZERDA AUTÓ & MOTOR CSÜTÖRTÖK DIGITÁLIS VILÁG PÉNTEK ÍNYENCSÉGEK SZOMBAT CSALÁD&NEVELÉS Ugyanaz a térhálós csőváz, a 43 milliméteres belsőcsőátmérőjű, fordított első villa, az alumínium lengőkar és a 320, illetve 243 mm-es tárcsák, valamint az úszóágyazású nyergek alkotta fékrendszer is. Egyedül az erőforrással kap­csolatban merülhetnek fel két­ségek, hiszen az eddig használt 117 lóerős, 999 cm3-es motor aligha egyeztethető össze az SFx oldalán virító 1050 felirattal. Vél­hetően felfúrták és alaposan át­dolgozták a kéthengeres erőfor­rást, így tovább javulhat a 3,4 másodperces százas sprint és a 200 km/óra feletti végsebesség. A kategóriabesorolást illetően nehéz helyzetet teremt az új két­kerekű. Lehet egyszerű „naked”, de ráfogható a „streetfighter” fa­zon is. Végül mégis a „café racer” titulus nyert létjogosultságot. A hatalmas tank és az elvékonyodó hátsó trak­tus ugyanis minden egyéb részletnél hangsú­lyosabb. Az irányzatok ösz- szemosása mellett a konkurens gépek előnyeit is ötvözték a ter­vezők. Az első lámpák a Yamaha MT sorozatát juttatják a szemlé­lő eszébe, az üzemanyagtartály a Buellekre, a faridom pedig a Triumphokra emlékeztet. A mo­tor azonban ennek ellenére sem kelti utánzat benyomását. Gazdaságos, mégis fürge új környezetvédelmi már­kajelzéssel mutatta be a Volkswagen első sorozat­gyártású modelljét, a Polo BlueMotiont. Az 59 kW (80 LE) teljesítményű kocsi át­lagosan 3,9 liter gázolajat fogyaszt száz kilométeren. Állami kitüntetés azAudklnöknek MARTIN WINTERKORN, az Audi AG igazgatótanácsának el­nöke a magyar autóipar fej­lődéséért végzett munkájá­ért megkapta a Magyar Köz- társasági Érdemrend Közép- keresztjét március 15-én a Parlamentben. @ további érdekességek: www.reggel.hu Ki mondaná meg erről a motorról, hogy elődjén nagyapáink jártak horgász­ni. Az SFx erőtől duzzad, dupla kipufogódobjának, fényezett burkolatú hűtő­radiátorának és extrava­gáns fényszóróegységének köszönhetően vadnak fest. és 1990 között 2,5 millió kétke­rekűt gyártó MZ végül bezárta kapuit. A legenda 1992-ben éledt újra, immár a Motorrad- und Zwei- radwerk (MuZ) felirat került az emblémákra. Az osztrák Rotax motorjaival felszerelt kétkere­kűek Silver Star Classic 500, Saxon Country és Saxon Voya­ger Trail néven kerültek forga­lomba, ám nem sok sikerrel. En­nek ellenére 1996-ban a malaj­ziai Heong Leong motorgyár fel­vásárolta a részvényeket, és erő­teljes fejlesztésbe kezdett. Az új modellek azonban nem hozták Használtjárműközpont nyílik Szegeden A biatorbágyon működő ke­reskedés mellett március végén nyílik a Scania má­sodik Használtjármű Érté­kesítési Központja Szege­den. A Scania 15 éve van jelen Magyarországon, az­óta fejleszti szervizhálóza­tát és szolgáltatásait a te­herautók és buszok piacán. Mobiltelefonnal vehet sztrádamatricát kifizethető SMS-sel is a négynapos autópálya-matri­ca. Az autósoknak elég egy megadott számra elkülde­niük a gépkocsi rendszá­mát, majd az érkező válasz­üzenet alapján jóvá hagyni a rendelést. Ezután érkezik a vásárlást igazoló üzenet. A szolgáltatás ára a matrica árán felül 100 forint. Polo BlueMotion a legtakarékosabb dízel Százéves története és év­tizedekig őrzött előkelő' piaci helyezése ellenére az MZ-gyár sorsa tovább­ra is kérdéses. A berlini fal leomlása után MuZ névre keresztelt vállalat jelenleg maláj kézben van, és a gyártás is Kuala Lumpurba költözik. Autó Motor A tavalyi értékesítési kudarcok után idén újra megpróbál az MZ a vásárlók bizalmába férkőzni. Elkészítették a jövőben várható motorjaik előfutárát, az egyedi stílusú SFx tanulmányt. Az 1953 óta csak MZ-ként (Motorradwerk Zschopau) is­mert motorkerékpárgyárat 1907-ben alapította egy fi­atal dán milliomos, Jörgen-Skafte Rasmus­sen. Eleinte gépgyártás­sal foglalkoztak, majd az I. világháború kitörésekor át­álltak a hadiiparra, és felvet­ték a DKW (Dampf Kraft Wagen - gőzhajtású járművek) márkanevet. Első saját készíté­sű erőforrásuk 1919-ben a lip­csei vásáron mutatkozott be, ke­reken egy lóerős teljesítmény­nyel. Ez a motor került 1921-ben a híres DKW-triciklikbe, ami megnyerte a Berlin-Heidelberg- kupát. Az élet múlásával szépen fejlődött a vállalat, 1928-ban már 2400 embert foglalkoztattak. Ek­kor vásárolta fel a céget az Audi Werke AG, s Auto Union néven összevonta a Horchhal, a Wan- derrel és az Audival. A második világégés után szovjet ellenőr­zés alá került az üzem. Új tulaj­donosa IFA lógó alatt indította újra a futószalagokat, s csak ké­sőbb, 1953-ban döntött az MZ el­nevezés mellett. A konszern új­ra virágzott, sőt számos sportsi­kert is elkönyvelhetett. Az 1950 125 SX a francia meg a várt sikert, drasztikusan estek az eladások. Végül az ille­tékesek úgy döntöttek, hogy a német alkalmazottak többségét elbocsátják, és a gyár egy részét Kuala Lumpurba költöztetik. A 2006-ra tervezett reneszánsz új eszköze az SFx lehet. Formájából adódóan az új gép fényévekre van az elmúlt idő­szakban piacra dobott modellek- től. Az avatott szemlélő hiába ke­resi az MZ-ktől megszokott szög­letes vonalakat, vagy a Skorpion stílusjegyeit. Nincs azonosság, pedig a műszaki alapok az egy­literes testvértől származnak. Szolgálatba lépnek A polgári járművek értékesíté­se mellett flottaeladásokkal próbál további bevételre szert tenni a MuZ. Speciális motorke­rékpárjaik francia, német és maláj tendereken is indultak, változó sikerrel. A francia had­sereg 125 SX-eket vásárolt, a német rendőrség Skorpionokat és Baghirákat, a mentőszolgá­lat pedig 1000 ST-ket vett. A malajziai rendfenntartók is jelezték igényüket egy komolyabb szállítmány­ra, de még nem döntöt­tek, hogy melyik pályázó gépeit állítják csatasorba. 1000 ST a német dokiknak Januártól számítógép is segíti a kipufogógáz-elemzéseket szigorítás Az új szabályoknak köszönhetően kevesebb visszaélésre van lehetőség a zöldkártyák kiadásakor Idén januártól a gépjárművek környezetvédelmi felülvizsgála­tában számítógép segíti a mérést végző szakembereket. A rendszer 2006. január 1-jé- től lépett életbe. A korábbihoz ké­pest a legnagyobb változás, hogy PC (személyi számítógép) vette át a környezetvédelmi felülvizs­gálatok során az értékelő szak­emberek szerepét. A folyamat nem változott, csak az esetleges tévedések, vagy urambocsá’ a visszaélések okozója, az ember számára vált lehetetlenné, hogy beleavatkozzon a mérésbe. A teljesen automatikus mérés azonban még várat magára. Igaz, már Európában is küszö­bön áll az Amerikai Egyesült Ál­lamokban nemrég bevezetett fo­lyamatos távfelügyelet. Ennek lényege, hogy az OBD (On Board Diagnostic - fedélzeti diagnosz­tika) rendszerrel ellátott gépjár­művek a rádiótelefonokéhoz ha­sonló adatátviteli zik a kötelező felszerelések sorá­ba az újként forgalomba helye­zett benzines, 2005-től a dízel személygépjárművek, illetve 2006-tól a teherautók esetében. Hogy a hazai helyzet mennyi­re megengedő, azt jól szemlélteti a kali­forniai példa. Ott, ha egy rendőrnek úgy tűnik, hogy a meg­engedettnél jobban füstöl egy jármű, joga van elkül­deni, és egyúttal kötelessége el­kísérni a legközelebbi mérőállo­másra. Ha az autó mégis átmegy a vizsgán, a rendőr fizet, ha nem, akkor az üzemeltető szurkolja le a munkadíjat és a büntetés ösz- szegét. A hazai - főleg teherau­módon, egy közpon- ■ A számítógépes ti adatbázisba to- mérés lehetet­vábbítják a gép- lenné teszi a kocsi motorjának trükközéseket, emissziós állapotát. Amennyiben az megfelel a ha­tárértékeknek, nem kell külön zöldkártyáztatni az autót. Ha gond van, azt az adatfeldolgozó azonnal továbbítja az illetékes szervnek, amely aztán megszer­vezi a hiba kijavítását. Az OBD Magyarországon 2003-tól tarto­tókra jellemző - helyzetben va­lószínűleg ritkán kellene a rend őreinek a zsebükbe nyúlniuk. Itthon egyelőre szó sincs az amerikaihoz hasonló távmérés­ről. A komputerek viszont nem csak a vizsgálatot ellenőrzik, ha­nem az eredményeket is továb­bítják egy központi zöldkártya­adatbázisba. így nagy valószínű­séggel kiszűrhetők az esetleges trükkök. Az EU több tagországá­ban régóta működik és bevált ez a szisztéma. Remélhetőleg ná­lunk is „tisztul” a vizsgálat fo­lyamata. így az autók a valóban mért értékek alapján kapják vagy nem kapják meg az igazo­ló lapokat, hogy a szűrés tényleg a környezet védelmét szolgálja. Méréskor a gyári adatok a mérvadók, az emberi hiba azonban kizárva

Next

/
Thumbnails
Contents