Nógrád, 1985. október (41. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-03 / 232. szám

HUNGAROIL '85 GYÁSZJELENTÉS Mély fájdalommal tudatjuk, hoRT a szeretett férj, apa, nagyapa. HORVÁTH SÁNDOR fid éves korában eWnmyt. Te­metése 1985. október 4-én, 14 órakor les* a pásztói teme­tőben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás kö­szönetét a rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak, ba­rátoknak és mindazokhak, akik szeretett halottunk, OLÁH GYÖRGY GYULA temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, virágot helyez­tek és mély fájdalmunkban osztoztak. A GYÁSZOLÓ CSALÁD NAGYBARKANY ☆ Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett halot­tunk, GALCSIK JANOSNF temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, virágot helyez­tek és mély fá idatmunkat enyhíteni igyekeztek. A GYÁSZOLÓ CSALAD ☆ Yzárton mondunk késvén etet mindazoknak, akik felejthe­tetlen halottunk, KONYA JÓZSEF búcsúztatásán megjelentek, részyétnyilvánftásukkal fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A GYÁSZOLÓ CSALAD ■fr Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, JAKOBECZ JANOS temetésén megjelentek sírjá­ra virágot helyeztek és résr.- vétnyilvánításukkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A GYÁSZOLÓ CSALAD A Váci Kötöttárugyár kazári és szakmunkás A Nógrád Megyei Autó- közlekedési Tanintézet GÉPjARMÜ-ÜGYINTÉZOl ÉS KÖZÉPFOKÚ SZÁLLÍT ASVEZÉTÖ tanfolyamot indít. Jelentkezni lehet: Salgó­tarján. Karancs u. 70. Telefon: 15-001. A Magyar—Szovjet Barát­ság Mgtsz Rétság fel­vesz műanyagüzemébe há­rom műszakra gépbeállstókat. Bérezés: megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet: a ter­melőszövetkezet műanyag­üzemében. Rétság, Zrínyi út, Barti Károly üzemve­zetőnél. Egy, illetve két műszakos munkára felveszünk LAKATOST, HEGESZTŐT. BETANÍTOTT LAKATOST ÉS SEGÉDMUNKÁST, 40 órás munkahét. Bérezés: a gyakorlattól függően, megegyezés szerint. Munkásszállás van. A hét végi hazautazás költségeit megtérítjük. Jelentkezni lehet: a Ganz Danubius Hajó- és Darugyár Váci Konténergyárának személyzeti osztályán, Vác, Derecskei-dűlő 6. 2601 Telefon: 11-411 FÉRFI NB ff: Vereség a fővárosban BVSC II.—NAGYBÁTONY 16—9-------------- Budapest, Szo­nyi úti sport- csarnok, 100 né- | i ző, v.: Gergely, ' Varga, Lukács. Győztek: Artner 5, Turbók, 5, Daru és Tóth 3—3, Zsarnóczi 1, ill.: Sala­mon 4, Rubi és Frei 2—2, Baráth 1. Edző: Kövendi Jó­zsef. Az eddigi veretlen nógrádi bányászegyüttes ezen a ta­lálkozón nem tudta megismé­telni korábbi teljesítményét —, igaz, tartalékosán játszott, hiszen Győré helyett a ti­zenéves Ivanics lépett asztal­hoz — és sima vereséget szenvedett az I. osztályú ha­zai csapat tartalékjaitól. A vereség alapvető oka, az volt, hogy néhány nagybátonyi kis­sé elbizakodottan játszogatott. Baráth például az ifjúsági Darutól szenvedett 2—0-ás vereséget, Rubi pedig 1—0 után kapott ki Artnertől. — tőth — „Hét országra szóló" nagymesterverseny Szirákon Ilyen még nem volt! — legaláb- is az elmúlt há­rom évtizedben Magyarországon: tizennégy nagy­mester részvételével nemzet­közi sakkversenyt rendeznek október 6-tól 20-ig a Nógrád megyei Szirákon, a Kastély Szállóban 1 A Magyar Szénhidrogénipa­ri Kutató-Fejlesztő Intézet és a Bp. Honvéd sakkszakosztá­lya tehát olyan kezdeménye­zésbe fogott, amelynek nem­csak Európa-szerte, de a ten­geren túl is hamar híre ment a sportág legjobbjai között. A pénzdíjas viadal — a jutal­mazásra szánt összeget a ren­dezők, különböző olajipari cé­gek és a Mátraaljai Állami Gazdaság adta össze (együtte­sen negyedmillió forint) — olyan, világszerte ismert sak­kozókat vonultat majd föl, mint a szovjet Svesnyikov. a kubai Rodriguez, az an£ol Speelman a volt ifjúsági vi­lágbajnok bolgár Georgien, az osztrák bajnok Kiinger, vagy a magyarok közül Adorján András, Faragó Iván, Sax Gyula, Pintér József, hogy csak a legnevesebbeket em­lítsük. Összesen hét ország sakkozóit várják Szirákra. A verseny értékét, jelentő­ségét fémjelzi, hogy a szom­baton 15 órakor kezdődő meg­nyitó vendége lesz Florencio Campomanes, a Nemzetközi Sakkszövetség elnöke; . Buda István államtitkár, az OTSH elnöke; Szerényt Sándor, a Magyar Sakkszövetség elnöke is. A körmérkőzéses rendszerű torna főbírója Flórián Tibor lesz. A sakkasztalokat a szál­loda társalgójában állítják föl, innen zárt láncú televízión, ipari kamerákkal közvetítik majd a játszmákat az étte­remben ülő nézőknek, akik demonstrációs táblákon is kö­vethetik a küzdelmeket. A házigazda kutatóintézet, a Kastély Szálló üzemeltetője szeretné rendszeressé tenni a HUNGAROIL nagymesterver- senyt, így a tervek szerint minden év októberének elején megrendezik majd Szirákon. / mostani viadalt a három­nyelvű köszöntés után a Bak­fark Konsort műsora teszi majd még ünnepélyesebbé. A sakkozók 13 délutánon át küzdenek majd az elsőségért, csak október 13-án lesz szün­nap. A XI. kategóriájú, tehát igen erős nemzetközi verseny zárónapja október 20. lesz. Az eredményhirdetés ünnepélyes­ségéről is gondoskodnak a ren­dezők (a 13-as számok re­mélhetőleg nem járnak bal- szerencsével), és ha a kezde­ményezés jó visszhangra talál nemzetközi szakmai körökben, bizonyára sok éven át lehet a rangos viadal résztvevői­nek vendéglátója Nógrád me­gye. gyáregysége felvesz betanított Síroller- és erdei futóverseny Már a havat várják Nem tétlenkednek a síver­senyzők a hó nélküli idősza­kokban sem. A síroller szára­zon is használható és ha­sonló mozgást igényel, mint a lécek, az erdei futás pedig edzésnek, kondicionálásnak ugyancsak nagyszerű. Leg­utóbb Budakeszin rendezett sírollerversenyt a Vasas SC, és ezen a viadalon szép szám­mal. indultak külföldiek is: Csehszlovákiából, Lengyelor­szágból, Ausztriából és az NSZK-ból. Az osztrákok a fel­nőtt férfiak 30 km-es távján az első négy helyből hármat is megszereztek,, a nőknél vi­szont Bozsik (BKV Előre) mö­gött a salgótarjáni Galbács Judit lett a második 15 kilo­méteren. A juniorok ugyan­ilyen távú versenyét pedig Bereczki Brigitta (St. Petőfi) nyerte, míg ifi I. kategóriá­ban (10 km) Kolláth Éva har­madik, serdülő I.-ben Tóth Klára első (5 km), serdülő II.- ben, ugyanezen a távon a szintén nógrádi Vincze Vik­tória ugyancsak első lett! A serdülő I. kategóriában a fi­úknál Farkas Csaba is nyert, a II. korcsoportban Galbács Sándor pedig a 4. helyen vég­zett 10 kilométeren, míg Sza­kács Péter (mind St. Petőfi) hatodiknak futott be. .'..A erdei futóversenyt a Sza­badság-hegyen, nagyszerű idő­ben rendezték meg. A felnőt­teknél ebben a számban Gal­bács nyert, junioroknál ismét Bereczki (10 km); ifi I.-ben pedig Kolláth másodikként végzett. Vele azonos távot, 5 kilométert futott a serdülő fi­úk mezőnye, ahol az I. kor­csoportban Farkas bizonyult a legjobbnak,' a II.-ban Galbács 2., Szokács 3. lett. A junio­rok 15 km-es távján Imrich János, az ifi I.-ben, 10 km-en pedig az ugyancsak salgótar­jáni Ipacs László egyaránt a negyedik helyre került. A fér­fiak versenyét Mayer (Bp. Honvéd), a juniorokét a cseh­szlovák Neces nyerte. Galbács Judit varrónőket. A munka díjazása teljesítménybér alapján történik. A beta­nulás ideje: 12 -hét. Az átlagkereset 4200 Ft. A gyáregység autóbusszal biztosítja a műszakkezdésre való pontos beér­kezést, és a mielőbbi hazatérést. Jelentkezni lehet; a gyáregység munkaerő-gazdálkodójánál. Szedd-vidd az almái! A Magyarnándori Állami Gazdaság a debercsényi gyümöl­csösben szedd-vidd almaértékesítési akciót szervez. A gyümölcsös megközelíthető: Magyarnándorból Romhány felé haladva (2 km). Szedés időpontja: IX. hó 28-tól, mindennap 7—16 óráig. Vasárnap 7—12 óráig. Egységár: 6 Ft/kg. Az Epitésgazdasági és Szervezési Intézet „Szinva” Leányvállalat salgótarjáni kirendeltsége salgótarjáni illetőségű munkatársakat keres felvételre — jó kereseti lehetőséggel — az alábbi munkakörökbe: — Gyakorlattal rendelkező, a számítástechnika iránt érdeklődő, műszaki egyetemi vagy műszaki főiskolai végzettségű munkatársat, SZERVEZÖMÉRNÖK beosztásba. — Gyakorlattal rendelkező, szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettségű munkatársat, PROGRAMOZÓ MATEMATIKUS beosztásba. — Érettségivel, gyakorlattal rendelkező, gép- és gyorsírást jól tudó, esetleg operátori ismereteket is szerzett megbízható munkatársnőt, GÉPÍRÓ-ADMINISZTRÁTOR beosztásba. Jelentkezni részletes önéletrajzzal lehet, amely tartalmazza a jelölt szakmai és személyi életrajzát A jelentkezés határideje: 1985. október 15. Az önéletrajzokat a következő címre kérjük: ÉGSZ! „Szinva” Szervező és Számítástechnikai Leányvállalat, MISKOLC, Bacsó Béla n. 26. 3536 A jelöltekkel való személyes megbeszélésre ÉRTESÍTÉST KÜLDÜNK. Megyei bajnokság Veretlenül vezetnek a vadkertiek Forinlos Győző Bátonyterenyén Túljutott az őszi harmadik fordulóján a Nógrád megyei férfi és a másodikon a női kézilabda-bajnokság. A papír­forma érvényesült a mérkő­zések többségén, így a baj­noki tabellákon kevés a vál­tozás a tavaszhoz képest. A férfiaknál az érsekvadkerti­ek továbbra is veretlenül ve­zetnek, ám nagy riválisuk a Nagybátony még behozhatja őket. Köztük valószínűleg csak a rájátszás dönt majd. Az egyetlen nagy meglepe­tés a férfi ifjúságiaknál az érsekvadkertiek váratlanul nagy gólkülönbségű veresége, a Bgy. Kábeltől. A nőknél ugyancsak veretlenül vezet a Salgótarjáni Építők, míg az ifjúságiaknál nagy a harc a rétságiak és a síküveggyáriak között a végső győzelemért. A legutóbbi forduló, ered­ményei. férfiak: Érsekvad­kert—Tereske 33—19 (16—8), Bgy. Kábel SE—Pásztói . SE 27—34 (12—16). A Diósjenő— Nagybátony mérkőzés jegyző­könyve nem érkezett be. A bajnokság állása 1. E.-vadkert 11 9 2 - 276-202 20 2. N.-bátOny 9 7 1 1 235-192 15 3. St. BRG 10 6 - 4 222-192 12 4. Bgy. Kábel 11 4 1 6 275-281 9 5. Pásztói SE** 10 4 - 6 206-199 6 6. Tereske 10 2 1 7 186-259 5 7. Diósjenő 9 - j 8 148-223 1 A góllövőlista élmezőnye: 1. Franka István (Tereske) 89, 2. Kovácspál István (Érsek- vadkert) 82, 3. Szlávik Vik­tor (St. BRG) 63, 4. Csabuda Árpád (Diósjenő) 62, 5. Su- sán Sándor (Nagybátony) 60 góllal. Férfi ifjúságiak: Bgy. Ká­bel SE—Pásztói SE 26—20 (11—11), Érsekvadkert—Teres­ke 21—19 (12—5). A bajnokság állása 1. Bgy. Kábel SE 7 6 - 1 129-101 12 2. E.-vadkert 7 S - 2 110- 96 10 8. N.-bátony»* 6 4-2 91-52 6 4. Tereske 8 2 - 6 83-145 4 5. Pásztó SE* 6 - - 6 59- 78 ­A góllövőlista élmezőnye: 1. Németh László (Bgy. Ká­bel SE) 43, 2. Pistyur Zsolt (Érsekvadkert) 35, 3. Kruppa Pál (Nagybátony) 32, 4. Jaku- becz Tamás (Érsekvadkert) 30, 5. Pécsi Richárd (Bgy. Ká- bel SE) 27 góllal. Nők: St. Építők—Nagybá­tony 26—11 (14—7), Rétsági ÉPSZÖV—Pásztói SE mérkő­zés jegyzőkönyve nem érke­zett meg. A bajnokság állása 1. St. Ep. 11 10 1 - 217-124 21 2. Rétság 10 6 1 3 176-141 13 3. Pásztói SE 10 2 2 6 129-137 5 4. N.-bátony 11 1 - 10 126-246 j A góllövőlista élmezőnye: 1. Ferencsik Melinda (Rétsági ÉPSZÖV) 64, 2. Szabóné Sí­pos Éva (St. Építők SE) 62. 3. Szőke Judit (St. Építők SE) 59, 4. Liska Lívia (Nagybá­tony) 53, 5. Hajas Beáta (St. Építők SE) 46 góllal. Női ifjúságiak: St. Építők— Nagybátony 7—8 (3—3), Nagy­bátony—St. Síküveggyár 11— 14 (2—6). A bajnokság állása 1. Rétság 13 8 3 2 172-120 19 2. Síküveggyár 13 8 1 4 195-151 17 3. St. Ép. 13 5 3 5 141-127 13 4. Pásztói SE 12 6 1 5 141-137 13 5. N.-bátony* 15 1 2 12 99-213 3 A góllövőlista élmezőnye: 1. Rákos Andrea (St. Síküveg­gyár) 57, 2. Molnár Andrea (St. Építők) 32. 3. Máté Tün­de (Rétsági ÉFSZÖV) 30, 4. Mucsina Anita (Pásztói SE) 29, 5—6. Félix Annamária (Rétsági ÉPSZÖV) és Ponvi Andrea (Nagybátony) 28 gól­lal. Simon József A NÓGRÁD-szerkesztősége és a Nógrád Megyei Tanács VB testnevelési és sportosz­tálya az idén is meghirdeti a „Nógrád megye legeredmé­nyesebb sportolója” pályáza­tot. A kitüntető címet azok a felnőtt női és férfi, illetve if­júsági leány és fiú sportolók kaphatják meg, akik 1985-ben kiemelkedő sporteredményt értek el, példamutató, sport­szerű magatartásúak, mun­kában és tanulásban helytáll­tak. A cím odaítélésére javasla­tot tehetnek a sportszakigaz- gatási szervek, sportági szak­szövetségek, sportegyesületék, társadalmi és tömegszerveze­tek, sportbarátok, akik me­gyénk sportját ismerik, sze­retik, figyelemmel kísérik. A javaslatokat társadalmi bi­zottság értékeli. A javaslatokat a NÖGRÁD- ban megjelenő szavazócédu­lán, illetve levélben lehet beküldeni 1986. január 6-ig a Nógrád Megyei Tanács VB testnevelési és sportosztályá­hoz, Salgótarján, Rákóczi út 192. Pf.: 95. címre. A díjak átadására január végén kerül sor. SZAVAZÓLAP „Nógrád megye 1985. évi legeredményesebb sportolója” címre: FELNŐTT NŐI FELNŐTT FÉRFI Név: ......................................... Név; _____________________ S portág: .....................-------- Sportág: ................................. S portegyesület: ....................... Sportegyesület: ................„... I FJÜSÁGI LEÁNY IFJÚSÁGI FÉRFI Név:........................................ Név; ____________________ S portág: ................................. Sportág: ................................. S portegyesület: ........................ Sportegyesület: ....................... 1 985........................................ a láírás A Nagybátonyi Bányász SC sakkszakosztálya és a helyi Bányász Művelődési Ház meghívásának tesz eleget Forintos Győző nemzetközi nagymester, többszörös ma­gyar bajnok, amikor szomba­ton délelőtt a bányavárosi művelődési házban találkozik a helyi sakkozókkal. A prog­ramban baráti beszélgetés és sakkszimultán szerepel. A vendégsportoló 25 helyi sak­kozóval játszik, akik között két mesterjelölt is asztalhoz ül. „Nógrád megye legeredményesebb sportolója" 1985

Next

/
Thumbnails
Contents