Newyorki Figyelő, 1999 (24. évfolyam, 3-10. szám)

1999-04-29 / 3. szám

NEWYORKI FIGYELŐ Megjelenik havonta XXIV. évf. 3. szám -1999. április 29. Ára: 2 dollár VÍVÓDÁS A BETEGÁGYON Számos telefon- és levélbeli érdeklődés bizonyította, hogy az alulírt műtéttel járt betegségéről barátaim és olvasóink tájékozva voltak és lapunk megjelenésének késedelmét ennek a ténynek tulajdonították - a valóságnak megfelelően. Bizonyos vagyok benne, hogy sokan osztoztak abban a reményemben, hogy az időközi kényszerű hallgatásunk alatt az általános helyzet jobb lesz, és lapunk újra megjelenésekor javulásról számolhatunk be a közélet hangulatában és a demokrácia érvényesülésében. Mint már annyiszor a múltban, ezúttal is csalódással kell szembenéznünk. Közéletünk nem mutat javulást, példaként említjük a kártérítési összegek több ezernyi visszaküldésében megnyilvánuló megbotránkozást. A sérelem reakciójának ezen megnyilvánulására a kormánykörök hallgatással válaszolnak. A rászorultak, akik képtelenek voltak ezt a tüntető lépést megtenni, csupán tiltakozó levelet küldtek, amire szintén hallgatás a válasz. Időközben voltak azonban sokat sejtető pozitívumok is. A március 15-i rendezvények során a hivatalos ünnepségre a M1ÉP elnöke meghívót kapott, de az ellenzéki párt elnöke, Kovács László nem részesült ebben a megtiszteltetésben. Utóbbi a NATO főtitkárától köszönő levelet kapott munkásságának elismeréseképpen, hogy az előző kormány képviselőjeként eredményesen fáradozott Magyarország NATO-tagsága érdekében. A jelenlegi kormány azonban a MIÉP működését áldásosabbnak és a márciusi ünnepségre méltóbbnak ítéli a szocialista párt elnökénél. Ez a kicsinyesség meghaladja a megengedhető határokat és feltételezhetővé teszi, hogy nem múlik el sok idő, amikor a MIÉP elnökét a kormány tagjaként lehet majd „üdvözölni”. A hagyományos politikai értetlenség tehát folytatódik a magyar államvezetésben, ami nem sok jóval bíztat. Talán még nem késő, ha arra hívjuk fel a figyelmet, hogy jó lenne a lejtőn megállni...- fedor -AZ APPEAL OF CONSCIENCE FOUNDATION DÍSZVACSORÁJA Schneier Arthur főrabbi által évtizedekkel ezelőtt alapított Appeal of Conscience Foundation idei díszvacsorája a New York Hilton nagy báltermében folyt le április 27-én. A vacsora, mint a múltban is kiemelkedő diplomáciai esemény volt. amelyen Henry A. Kissinger volt külügyminiszternek került átadásra a „World Statesman Award" és Percy Barnevik. a svéd születésű, nemzetközileg ismert üzletembernek az Appeal of Conscience Award. Az emelvényen a nemzetközi diplomáciai és egyházi vezető személyiségek foglaltak helyet. Az ünnepeltek meszehangzó felszólalásokban köszönték meg a kitüntetéseket. Kissinger volt külügyminiszter a tőle megszokott, a nemzetközi diplomáciai helyzetet a legmagasabb színvonalon értékelő felszólalásában általánosan feszült figyelmet keltőén világította meg a béke lehetőségeit. A közönség rendkívüli esemény emlékével távozott. VÁLASZTÁSOK A MAGYAR ZSIDÓSÁG SZERVEZETEIBEN A MAZSIfflSZ és a BIH (Budapesti Zsidó Hitközség) az elmúlt hónapban választási közgyűlést tartott, amelynek eredményeképpen a MAZSIfflSZ új elnöke Tordai Péter, a BIH új elnöke pedig Lancz Tibor lett. Mindkét szervezet ügyvezető igazgatója Zoltai Gusztáv. A megválasztott közéleti vezetőknek ezúton fejezzük ki s zerencsekívánat ainka t. UNITED NATIONS EGYESÜLT NEMZETEK AZ ENSZ ÉS A NATO NAGYON ELFOGLALT... • Lapunk legutóbbi számának megjelenése óta a Föld népeinek vezetésében és a felelős szervezetek magatarásában nem sok változás tapasztalható. A régi latin mondás: „Ha békét akarsz készülj háborúra!" elve változatlan erővel érvényesül. A világ békét hirdető, élenjáró nagyhatalmai, mint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia vezetik a béke és az üldözöttek védelmében kifejtett működésüket akként, hogy a lövedékek tömegét zúdítják azokra a területekre, ahol az ott élők üldöztetésben részesülnek és lakóhelyüket kénytelenek menekülésszerűen elhagyni. Nyilvánvaló, hogy az embertelen elnyomás, amelyet Milosevic uralma gyakorol, nem szüntethető meg másként, mint fegyveres erővel. Viszont igaz az is, hogy az igazság érvényesülése iránti törekvés másként, mint fegyverrel, nem vihető keresztül. A bökkenő azonban az hogy a mérleg egyik serpenyőjében a demokrácia érvényesülésére való törekvés, míg a másik serpenyőben ártatlan áldozatok tömegének elpusztítása helyezkedik el. Azt hisszük, hogy Clinton elnök és Blair angol miniszterelnök kissé elszámította magát, amikor mindketten azt hitték, hogy a bombázás gyorsan megtöri a jugoszláv diktátor ellenállását. A történtek után azonban nincs visszaút, a béke vajúdása alatt sok-sok ártatlan vér folyik ki és a jóakaratú embereknek csak egy út áll rendelkezésükre, még ha az naivnak és szemforgatónak mutatkozik: imádkozni az igazság mielőbbi megvalósulásáért, - gyakorlatban azért, hogy Milosevic mihamarabb beadja a derekát... FIGYELŐ HUNG. PUB. CO. 136 East 39th Street, New York, New York 10016 Prof.August Molnár POB 1084 American Hung. Fund New Brunswick NJ 08903 Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy szerkesztőnk betegsége folytán a Newyorki Figyelő márciusi száma nem jelenhetett meg, ami azonban, természetesen, nem jelenthet károsodást olvasóinknak. Az 1999. évi előfizetés így 2000. január 31-ig érvényes. Olvasóink megértését remélve, köszönjük lapunk támogatását.____________________________________________===== ' kérjük kedves ol vasóinka t, hogy EZÉVI ELŐFIZETÉSÜKET SZÍVESKEDJENEK MIELŐBB BEKÜLDENI.

Next

/
Thumbnails
Contents