Népszövetség, 1907 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1907-02-20 / 1. szám

I. évfolyam, Nagykároly, 1907. február 20. 1. szám. NÉPSZÖVETSÉG SZERKESZTI: KUNÉRY KÁLMÁN. Szerkesztőség és -------­.........kiadóhivatal Na gykároly. Ní=­Kossuth-utcza 8. szám. Előfizetési ára egész évre 5 korona. Megjelenik minden hó 15-én. TARTALOM: Programmunk. — Politika: A helyzet különösségei. — Egységes munkásszervezetek. — Felhívás. — Gazdasági háziipar. — A szervez­kedésről. — Hírek.

Next

/
Thumbnails
Contents