Csorba Dávid: "A sovány lelket meg-szépíteni” Debreceni prédikátorok (1657-1711) - Nemzet, egyház, művelődés 5. (Debrecen, 2008)

NEMZET, EGYHÁZ, MŰVELŐDÉS Csorba Dávid „A sovány lelket megszépíteni” Debreceni prédikátorok (1657-1711) Hernád kiadó Nemzet, egyház, művelődés... A ki­adó és a sorozatszerkesztő meggyő­ződése szerint elválaszthatatlanok ezek a fogalmak. Nem magyaráz­zuk, hogy miért. Mert bizonyosak vagyunk abban is, hogy nem szorul magyarázatra a látásunk. Soroza­tunk köteteit ajánljuk inkább min­den magyarázat helyett. A kiadó - műfaji és egyéb megkö­töttségek nélkül - elsősorban olyan művekre kíván koncentrálni, ame­lyek azt sugallják, hogy lehetősé­günkben, szabadságunkban áll tar­talmas „normális” életet élni. Ennek útját-módját nem könnyű megtalál­ni, azt nehezítik az aktuális törté­nelmi-társadalmi környezet, az egyéni sors eseményei éppúgy, mint az a tény, hogy mindenkinek a saját útját kell megtalálnia. „Élni nem csak kell, de lehet is!” - ezt üzeni az Olvasónak a Kiadó. A sorozat megjelent kötetei: Szabó András: A késő humanizmus irodalma Sárospatakon (2003) Ugrai János: „Kis világnak világos kis tüköré” (2004) Takács Béla: A magyar református lelkészek öltözete (2004) Petroczi Éva: „Nagyságodnak alá­zatos lelki szolgája” (2007)

Next

/
Thumbnails
Contents