Petrőczi Éva: "Nagyságodnak alázatos lelki szolgája” Tanulmányok Medgyesi Pálról - Nemzet, egyház, művelődés 4. (Budapest - Debrecen, 2007)

NEMZET, EGYHÁZ, MŰVELŐDÉS Petrőczi Éva „Nagyságodnak alázatos lelki szolgája” Tanulmányok Mcdgyesi Pálról 66/ . 99 'The Obedient Spiritual Servant of Your Highness! Hungarian and English Essays on Pál Medgyesi Pcid. 17.11. C&'Vä 'vidámetmci jó orvofiógotcsinál, a'meg­fznmorodou Lchjpentg, mcg-JZ<t-: ^ rtxJitjcl cT (sontok&t­' S-'Ä'Av Prcdiídílotra a’Sáros ParakiEccléfitan, Púnkoíá napján icryy-bcn. MEDGYESI PAL. 0$$ Barankovics István Alapítvány - Hernád kiadó Nemzet, egyház, művelődés... A kiadó és a sorozatszerkesztő meggyőződése szerint elválaszthatatlanok ezek a fo­galmak. Nem magyarázzuk, hogy mi ért. Mert bizonyosak vagyunk abban is, hogy' nem szorul magyarázatra a látá­sunk. Sorozatunk köteteit ajánljuk in kább minden magyarázat helyett. A kiadó - műfaji és egyéb megkötött­ségek nélkül - elsősorban olyan mű­vekre kíván koncentrálni, amelyek azt sugallják, hogy lehetőségünkben, sza badságunkban áll tartalmas „normális” életet élni. Ennek útját-módját nem könnyű megtalálni, azt nehezítik az aktuális történelmi-társadalmi környe­zet, az egyéni sors eseményei éppúgy, mint az a tény, hogy mindenkinek a saját útját kell megtalálnia. „Élni nem csak kell, de lehet is!” - ezt üzeni az Olvasónak a Kiadó. A sorozat megjelent kötetei: Szabó András: A késő humanizmus irodalma Sárospatakon (2003) Ugrai János: „ Kis világnak világos kis tüköré” (2004) Takács Béla: A magyar református lelkészek öltözete (2004)

Next

/
Thumbnails
Contents