Ugrai János: „Kis világnak világos kis tüköre” Északkelet-magyarországi református lelkészek önéletrajzi nyilatkozatai 1807-1808-ból - Nemzet, egyház, művelődés 2. (Debrecen, 2004)

NEMZET, EGYHÁZ, MŰVELŐDÉS Ugrai János „Kis világnak világos kis tüköré” Északkelet-magyarországi református lelkészek önéletrajzi nyilatkozatai 1807-1808 ból Hernád kiadó Nemzet, egyház, művelődés... A kiadó és a sorozatszerkesztő meggyőződése szerint elválaszthatatlanok ezek a fo­galmak. Nem magyarázzuk, hogy mi­ért. Mert bizonyosak vagyunk abban is, hogy nem szorul magyarázatra a látá­sunk. Sorozatunk köteteit ajánljuk in­kább minden magyarázat helyett. A kiadó - műfaji és egyéb megkötött­ségek nélkül - elsősorban olyan mű­vekre kíván koncentrálni, amelyek azt sugallják, hogy lehetőségünkben, sza badságunkban áll tartalmas „normális” életet élni. Ennek útját-inódját nem könnyű megtalálni, azt nehezítik az aktuális történelmi-társadalmi kömyc zet, az egyéni sors eseményei éppúgy, mint az a tény, hogy mindenkinek a saját útját kell megtalálnia. „Élni nem csak kell, de lehet is!” — ezt üzeni az Olvasónak a Kiadó. A sorozat megjelent első kötete: Szabó András: A késő humanizmus iro­dalma Sárospatakon

Next

/
Thumbnails
Contents