Szabó András: A késő humanizmus irodalma Sárospatakon (1558-1598) - Nemzet, egyház, művelődés 1. (Debrecen, 2004)

NEMZET, EGYHÁZ, MŰVELŐDÉS Szabó András A késő humanizmus irodalma Sárospatakon (1558-1598) Hemád kiadó Nemzet, egyház, művelődés... A kiadó és a sorozatszerkesztő meggyőződése szerint elválaszthatatlanok ezek a fo­galmak. Nem magyarázzuk, hogy mi­ért. Mert bizonyosak vagyunk abban is, hogy nem szorul magyarázatra látá­sunk. Sorozatunk köteteit ajánljuk in­kább minden magyarázat helyett. A kiadó - műfaji és egyéb megkötöttsé­gek nélkül - elsősorban olyan művekre kíván koncentrálni, amelyek azt sugall­ják, hogy lehetőségünkben, szabadsá­gunkban áll tartalmas „normális” éle­tet élni. Ennek útját - módját nem kön­nyű megtalálni, azt nehezítik az aktuá­lis történelmi - társadalmi környezet, az egyéni sors eseményei éppúgy, mint az a tény, hogy mindenkinek a saját út­ját kell megtalálnia. „Élni nem csak kell, de lehet is!” - ezt üzeni Olvasói­nak a Kiadó.

Next

/
Thumbnails
Contents