Napi Hírek, 1938. november/2

1938-11-27 [0430]

o Má/Y vk /Beregszászi tudósítás folytatása/ Sírtak a faluk, amikor látták, hogy szuronyos csendőrök rohamlépésben toloncoltak ki aggokat, zokogó asszonyokat, jajgató gyermekeket. A csehek letartóztatják Fenczik es Bródy híveit. A cseh katonaság körében napiren­den a zendülés. Ezek ellen a polgári ' .. . ukránokat is felfegyverzik. Hat óra után senkisem mozdulhat ki az otthonából. Akit kint találnak, el­fogják és áiulasigverik, párnán keresztül puskatussal, hogy ne maradion nyoma. Nőket sem kiméinek. Az ostromállapot ellenére is nyugtalanság, forrongás és összetűzés van mindenütt. A drágaság és az éhínség napról­napra nagyobb lesz. Egyes helyeken nem lehet sót, cukrot, kenyeret és kőolajat kapni. , ., Vagyonos emberek percek alatt szánalomraméltó koldusok lettek, akiknek egyetlen bűnük az, hogy magyarok, ]}&Tl/ —. —. — oL Má/Y • London, november 2ft\ K.R.Bennett, Kanada volt miniszterelnöke Angliában tele­pedett le és a Londonhoz közelfekvő Surrey megyei Dorking mellett vett kastélyt, baját kijelentése szerint nem vonul vissza a politikai életről, de ugy ?rzi, hogy Angliában tehet legtöbbet Kanadáért és a birodalomért. Beavatottak lehetségesnek tartják, hogy Bennett, aki az Angol Birodalom egyik legerőteljesebb politikai egyénisége és mindi* az ottawai birodal­mi elonyvamok;* legére Ívesebb előharcosa volt, Anglia politikai életé­3ut szerephez es talán idővel tárcát vállal a legszélesebb alapokon újjáalakítandó angol nemzeti kormányban,/MTI/ * —,—«— 0 A^^n O no §íulöpszállés község a Magyar a magyarért mozgalomra eddig 2878 pengőt gyűjtött. A gyűjtést folytat % k. /MTI/ 0 j/M/Zs/iflá Komárom, november 27. Kossányi József költő feleségének éppen akkor született fiúgyermeke, amikor a magyar honvédcsapatok Komáromszentpéterre bevo­nultak. Kossányi a kabinetiroda utján a kormányzó ür Őfőméltóságat kér­te fel a keresztapai tisztség elvállalására. A kabinetiroda most érte­sítette Kossányit, hogy a 'főméltóságu ur vállalta a keresztapaságot és a keresztelési szertartáson képviseletével Roth alezredes, komáromi já­rási k^toriai parancsnokot bízta meg. A gyermeket Miklós névre kereszté­—.—»— -o- Za/Za Szófia, november 27. /Bolgár Távirati Iroda/ A rendőrség megtiltotta, hogy a neuillyi szerződés alá­írásának huszadik évfordulóján tüntetéseket rendezzenek, mert tudomására jutott, hogy felforgató elemek zavarkeltésre akariák felhasználni az alkal­mat. A rendőrség intézkedései ellenérejfőleg az iijuság több helyen nagy számban összegyülekezett és rendbontó^lemek zavark éltessel felforgató céljaikra akarták kihasználni a tüntetéseket. A hatóságok intézkedéseinek az érvényrejuttatása, valamint az összetűzések elkerülése céljából a minisz­tertanács elhatározta, hogy a vasárnapi napra megtilt minden közlekedést Szófia utcáin. /MTI/ Szombaton

Next

/
Thumbnails
Contents