Napi Hírek, 1935. augusztus/2

1935-08-23 [0353]

-o- § L u z e'r n. augusztus 23./Svájci Távirati Iroda/ A cionista értekezlet csütörtökön este • • . ' meg­hallgatta Ussziszkinnek, a Zsidó Nemzeti'Alap igazgatójának Jaffa és Jeruzsálem fejlődéséről tett jelentését. Ussziszkin után Miss Szóld, a palesztinai köz ok tatásügyi hivatal amerikai igazgatónője/tett jelen­tést a palesztinai iskolák tervszerű kiépítéséről. Az értekezlet tagjai lépesen megéljenezték Szóld kiasasszonyt, aki tegnap töltötte ha hetvenötödik életévét és csaknem tözenöt esztendő óta fontos szerepet tölt he a palesztinai kulturális életben. ., _ . Est° kilenc órakor megkezdődött az értekezlet általános vitája, amelyben Spnnzac munkáspárti vezető a baloldal. Goldmann dr. ^Jríf 1 ?^ 8 cionista mozgalom, Schwarzbart krakói kiküldött a cionista jobboldal es Grossmann a zsidó állampárt novébon omolt szót. Brossmann él oson bírálta a végrehajt óbizotts ág tovékonysógét. Misrahi . a vallásos ' csoport novébon kijolontotto. hogy nom vesz részt a vitábaa és azt kívánta, hogy aznertokpzlot nyújtson biztosítékot a szombat szentségének a vita során való bptartaaara. .Ezután az értekezlet votábbi tanácskozásait pén­tokro halasztották 9 /MTI/ ku/ku „ m m Y 5 B é o s, augusztus 22. yH&vas/ Enzersdorf közelében négy sir feltárása alkalmával urnákat és bronziá tárgyakat találtak, amelyek a Krisztus születését mintegy évezreddel megelőző korból származnak. Cs/Vn - - - /MTI/ Y § R ó m a, augusztus 22. /Havas/ A volt olasz frontharcosok közölték francia baj társaikkal, hogy húsvéti látogatásukat most nem ad­hatják vissza; mert ,az olasz frontharcosok közül sokan ielentkeztek Ke^etafrikába. /MTI/ Ba o§ Londonból jelentik: A News Chronicle moszkvai jelentése szerint a nemzetközi élet.ani kongresszuson Brusonenko orosz ta­nár érdekes kísérlettel igyekezett bebizonyítani, hogy a halálnak két fázisa van és ha a sejtszövetek még nem psutultak el, a halottnak vélt * jlényt még életre lehet kelteni. Brusonenko ennek kimutatása céliából egy elórzélttelenitett kutya testéből majdnem minden vért kiszivattyúzott, ugy hogy a kutya többé az életnek legcsekélyebb jelét sem mutatta, Ekkor Bruso­nenko az általa szerkesztett autojektor nevü vérszivattyuzó készülék segít­ségével visszaszivattyuzte a kutya ereibe a vért. Ct perc som telt bele és ' a kutya szive ujbol dobogni kezdett és az élet lassanként visszatért testébe. Tudományos körökben ugy vélik, hogy Brusonenko eljárását sikerrel lehet majd alkalmazni szerencsétlenségek esetében és különösen olyan esetekben, amikor a szivgyongeség nom engedi meg a sebészi beavatkozást. Az egészségügyi népoiz?- ;ság • ' v intézkedni fog olyan intézőt felállításáról, ahol Brusonenko tanár folytathatja a halál véglogos bekövetkezésének megelőzésére irányuló kutatásait./MTI/ Bao§ Londonból jelentik: Sir Malcolm Campbell és Eyston kapitány, a két hiros angol k gépkocsiversenyző szerdán útnak indult Southamp­tohbol az Utah-állambeli Salt Laké City felé, ahol mindketten rekordjavítást kísérelnek meg. Sir Malcolmnak az a célja, hogy elérje a 300 mérföldes óránkén­ti átlagsebességet, Eyston kapitány pedig a jelenleg amerikaiak által tartott egy órás rekordot /majdnem 150 mérföld/ akarja megdönteni és kisérletet tesz u 3 kjÜfeonnégy órás távolsági rekord felállítására is. /MTI/ Y/Y

Next

/
Thumbnails
Contents