Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1917

Pozsonyi Tankerület. 1917.—1918. isk. év, A NAGYSZOMJBATI ÉRSEKI FŐGIMNÁZIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS KIR. ÉRSEKI KONVIKTUS ÉRTESÍTŐJE AZ 1917—18. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: HUDYMA EMIL, IGAZGATÓ. NAGYSZOMBAT, 1918. NYOMATOTT WINTE8 ZSIOMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents