Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1916

Pozsonyi Tankerület 1916.—1917. isk. év. A NAGYSZOMBATI ÉRSEKI FŐGIMNÁZIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS KIR. ÉRSEKI KONVIKTUS ÉRTESÍTŐJE AZ 1916-17. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: HUDYMA EMIL, IGAZGATÓ. NAGYSZOMBAT, 1917. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents