Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1915

Pozsonyi Tankerület. 1915—16. isk. év A NAGYSZOMBATI ÉRSEKI FŐGIMNÁZIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS KIR. ÉRSEKI KONVIKTUS ÉRTESÍTŐJE AZ 1915-16. ISKOLAI ÉVRŐL. i KÖZLI: HUDYMA EMIL, IGAZGATÓ. NAGYSZOMBAT, 1916. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN .

Next

/
Thumbnails
Contents