Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1914

Pozsonyi Tankerület. 1914 -15. isk. év. A NAGYSZOMBATI /ÉRSEKI FŐGIMNÁZIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS KIR.-ÉRSEKI KONVIKTUS ÉRTESÍTŐJE AZ 1914—1915. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : SINKÓ JÓZSEF, IGAZGATÓ. NAGYSZOMBAT, 1915. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. IS 4

Next

/
Thumbnails
Contents