Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1913

Pozsonyi Tankerület. 1913—14. isk. év. A NAGYSZOMBATI ÉRSEKI FŐGIMNÁZIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS KIR.-ÉRSEKI KONVIKTUS ÉRTESÍTŐJE AZ 1913-1914. ISKOLAI ÉVRŐL. у о. >4 * r f* Nf-M 4\ ,2 ADHATÓ Oj ftA. I n/ KÖZLI: SINKÓ JÓZSEF, IGAZGATÓ. NAGYSZOMBAT, 1914. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents