Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1912

Pozsonyi Tankerület. 1912—13. isk. év. A NAGYSZOMBATI ÉRSEKI FŐGIMNÁZIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS KIR.-ÉRSEKI KONVIKTUS ÉRTESÍTŐ J E AZ 1912-1913. ISKOLAI ÉVRŐL.-----— KÖZLI : SINKÓ JÓZSEF, IGAZGATÓ. NAGYSZOMBAT, 1913. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents