Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1911

AZ 1911-1912. ISKOLAI ÉVRŐL. NAGYSZOMBAT, 1912. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND NYOMDÁJÁBAN. == KÖZLI: ===== SINKÓ JÓZSEF, ===== IGAZGATÓ. --------­= A NAGYSZOMBATI = ÉRS. FŐGIMNÁZIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS KIR.-ÉRSEKI KONVIKTUS ÉRTESÍTŐJE

Next

/
Thumbnails
Contents