Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1907

/ v/ (ГПГ^П A NAGYSZOMBATI KÖZLI: SINK!) JÓZSEF, igazgató. ÉRSEKI FŐGIMNÁZIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS KIR.-ERSEKI KONVIKTUS i: “ i tője AZ 1907—1908. ISKOLAI ÉVRŐL. NAGYSZOMBAT, 1908. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND KÖNYVMYONDAjÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents