Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1904

A NAGYSZOMBATI ÉRSEKI FŐGYMNASIIJM ÉS A VELE KAPCSOLATOS KIR.-É1LSEKI KONVIKTUS É H T E S i T 0 J E AZ 1904—1905. TANÉVBEN. KÖZLI KŐHALMI JÓZSEF A FŐ GYMNASIUM IGAZGATÓJA ÉS A KIR.-ÉRSEKI KONVIKTUS KORMÁNYZÓJA. NAGYSZOMBATBAN, NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND BETŰIVEL. 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents