Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1902

A NAGYSZOMBATI ÉRSEKI FÖGYMNAS1IIM ÉS A VELE KAPCSOLATOS Kill. ÉRSEKI KONVIKTES KÖZLI KŐHALMI JÓZSEF A FÖGYMN ASIUM IGAZGATÓJA ÉS A KIK.-ÉRSEKI KONVIKTUS KÓKMÁNYZÓJA. 'S-'íbtSSfe NAGYSZOMBAT 1903. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND BETŰIVEL. É R T E S í T 0.1 E AZ 1902—1903. TANÉVRŐL.

Next

/
Thumbnails
Contents