Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1898

A NAGYSZOMBATI ÉRSEKI FOGYMNASIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS KIR.-ÉRSEKI KONVIKT ÜS ÉRTESÍTŐJE AZ 1898—99. TANÉVRŐL. KÖZLI KŐHALMI JÓZSEF A FÖGYMNASIUM IGAZGATÓJA ÉS A KIR.-ÉRSEKI KONVIKTUS KORMÁNYZÓJA. NAGYSZOMBAT, 1899. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents