Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1896

*ЛЛЛЛЦ>1 KÖZLI SCHLICK ISTVÁN, NAGYSZOMBAT, 1897. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, oJ\rj\r^i) ! A ; NAGYSZOMBATI KITH. ÉRSEKI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE .. 1896—97. TANÉV VÉGÉN.

Next

/
Thumbnails
Contents