Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1895

NAGYSZOMBATI KATE ÉRSEKI FŐGIMNÁZIUM rr értesítője AZ "ó-í A#/' 1895-96. TANÉV VÉGÉN. KÖZLI SCHLICK ISTVÁN, IGAZGATÓ. NAGYSZOMBAT, 1896. NYOMATOTT WINTER ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. ФФФ ФФФФФФФ r-b

Next

/
Thumbnails
Contents