Állami gimnázium, Nagykikinda, 1898

-E Mú'-A A NAGY-KIKINDAI M. KIR. ÁLLAMI GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1898—99-IKI TANÉVRE. KÖZLI IvRCSMÉRY KÁROLY DR., IOAZOATÓ. XAGY-KTTvINDA GA.IIN ezel. MILENKO VITS. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents