Állami gimnázium, Nagykikinda, 1897

NAGY-KIKINDAl M. KIR. ÁLLAMI GYMNASIUM ÉRTESÍTÖJ E AZ 1897—98-IK TANÉVRE. KÖZLI KRCSMÉRY KÁROLY DR., NAGY KIKINDÁN. OAJIS ez. MII.KNKOVJCS ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents