Állami gimnázium, Nagykikinda, 1885

ANA G Y КI КIN I) AI GYMNASIUM Értesítője AZ 1885/(5. TANÉVRŐL. KÖZLI Domokos m IGAZGATÓ. IN .-It íIííimIsi. Nyomatott a „HUNGABT A Iciinyvny. réxzr.-tármnág“ nyomdájában 1886.

Next

/
Thumbnails
Contents