Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1942

IJHM I MMH| DUN A NINNENI KATOLIKUS TANKERÜLET. SZATMÁRI EGYHÁZMEGYE. DIAKOTTHON. A NAGYKÁROLYI KEGYESTANITÓRENDI RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE Az 1942-43. TANÉVRŐL. Az iskola fennállásának CCXIX. évében szerkesztette : KERKAI JÓZSEF DR. igazgató. Iskolafenntartó : A Magyar Kegyestanitóread. Tóth és Komáromy nyomda, Nagykátoly — 1943. & 44 IC t <1

Next

/
Thumbnails
Contents