Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1918

A KEGYES-TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ NAGYKÁROLYI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1918—1919-IK ISKOLAI ÉVRŐL. I KÖZLI: DR. SCHWEIGHOFFER JÁNOS, igazgató. NYOMATOTT A „KÖLCSEY“-NYOMDA R -T.-NÁL NAGYKÁROLYBAN. 1919.

Next

/
Thumbnails
Contents