Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1901

f . Ú lo t I A KEGYES-TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ NAGYKÁROLYI RÓM. KATH FŐ GYMNASIUM AZ 1901—1902, ISKOLAI ÉVRŐL, KÖZLI: IGAZGATÓ. lÁfiYIÁBIlf, NYOM. SARKADI N. ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1902. Hs=-

Next

/
Thumbnails
Contents