Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1899

r n \ fi K E GYES-T A NITÓRE N I) IE K ÄLAfT Äff, EL© V NAGYKÁROLYI RÓM. KATH. FÖGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE az 1899—1900. iskolai évről. V KftKH : HÁM JÓZSEF, IGAZGATÓ. > M A -iß Á1®L¥, NYOM. SARKADI N. ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. •m 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents