Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1879

A KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ NAGY-KÁROLYI шж шш. тжожттжжшшж ERTESITtfENYE AZ 1879— 1880-ik TANÉVRŐL. közli : Dr. MAGYARÁSZ INCZE, IGAZGATÓ. NAGY-KÁROLY, NYOMATOTT GŐNYEY JÓZSEF GYOKSSAJTÓJAN. 1880.

Next

/
Thumbnails
Contents