Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1924

h KEGYES TFlNITÓRENDIEK VEZETÉSE hlhJJ ÁLLÓ NÖykanizsfíi Róm. Kht. Reálgimnázium ÉRTESÍTŐJE AZ 1924—1925. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI EBERHftRDT BÉLFl IGAZGATÓ. NAGYKANIZSA, 1925. NYOMATOTT A ZRÍNYI NYOMDA R.-T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 731

Next

/
Thumbnails
Contents