Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1923

ft KEGYES TFtNITÓRENDIEK V/EZETÉSE F\IF\JJ ALLÓ RöYKHNIZSPlI RóM. K/Ti". FőGIMIWIUM ÉRTESÍTŐJE FlZ 1923-1924. ISKOLRI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI EBERHFlRDT BÉLF\ IGAZGATÓ NÁ6YKftNi2Sfl, 1924. NYOMATOTT A ZRÍNYI NYOMOR R.-T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents