Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1916

ÉRTESÍTŐ A KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ NAGYKANIZSAI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUMRÓL AZ 1916-1917. TANÉVBEN. KÖZZÉTESZI: HORVÁTH GYÖRGY IGAZGATÓ. NAGYKANIZSA, I9I7. GUTENBERG KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA 19667

Next

/
Thumbnails
Contents