Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1908

ÉRTESÍTŐ A KEGYES TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ NAGYKANIZSAI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUMRÓL AZ 1908—1909. TANÉVBEN. KÖZZÉTESZI: HORVÁTH GYÖRGY IGAZGATÓ. NAGYKANIZSA, 1909. NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 24686

Next

/
Thumbnails
Contents