Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1907

ÉRTESÍTŐ A KEGYES TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ NAGYKANIZSAI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUMRÓL AZ 1907—1908. TANÉVBEN. KÖZZÉTESZI : H O U V Á T H G Y Ö R G Y IGAZGATÓ. IFJ. NAGYKANIZSA, WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL 1 9 0 8.

Next

/
Thumbnails
Contents