Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1904

Ci ? / V ERTE5ITO öf A KEGYES-TANITÍRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ HRSYKRNIZ5RI KRTROLIKU5 FÖBIfTlHÁZILimRÓL RZ 19Q4—1905. TRHEUBEH. KÖZZÉTESZI HORVÁTH GYÖRGY IGAZGATÓ. á lí: NAGYKANIZSA, IFJ. WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents